Talare – 2019

Adrian Gostick - Huvudtalare

Föreläsare, författare, grundare, The Culture Works
Bestselling Leadership Author | Organizational Culture Expert

Årets huvudtalare, Adrian Gostick, är hyllad som en av de “Top 10 Leadership & Organizational Culture Gurus of 2019”. Han har grundat konsultbyrån The Culture Works, och hjälpt företag som American Express och Rolls Royce med medarbetarengagemang och ledarskapsfrågor. Han har dessutom skrivit bästsäljarna The Carrot Principle, All In och The Best Team Wins, som tillsammans sålts i över 1.5 miljoner exemplar världen över.

Adrian kommer till Riksforum för att dela med sig av sin forskning och erfarenhet av vad som krävs för att skapa en framgångsrik företagskultur. Han kommer även berätta om hur de bästa cheferna gör för att engagera sina medarbetare, behålla talang och få hela verksamheten att prestera på topp.

 

Gostick Side View

Anna Bennich

Nominerad till Årets talare, Kvinna 2017.
Anna Bennich är psykolog med många års erfarenhet som föreläsare och utbildare inom stresshantering, konflikthantering, arbetsmiljö och ledarskap. Hon driver även eget företag och arbetar även deltid som HR-chef på ett byggföretag i Stockholm.

2014 och 2016 nominerades Anna till Stora Psykologpriset för “hennes förmåga att kunna omvandla psykologisk forskning till lättfattlig information med konkreta vardagsexempel och på så sätt nå ut till allmänheten, samt hennes breda kunskapsområde som spänner över flera fält utan att tappa i kunskapstyngd och seriositet”.

På Riksforum kommer hon dela med sig av tips och råd så att man på egen hand kan börja göra små förändringar för att hantera stress både i vardagen och på arbetsplatsen.

      

Anna_B_beskuren

Sofi Franzén

VD Eventyr, Årets VD 2018
Sofi Franzéns bolag Eventyr har arbetat långsiktigt för att skapa starka kundrelationer och hög kundnöjdhet, samtidigt som både omsättning och resultat har ökat. Hur skapar man en företagskultur som ger framgång, men som också är hälsosam i en allt mer krävande omvärld? Hur kan individens målsättningar kombineras med teamets och bolagets? Och hur bygger man en ärlig feedback-kultur?

Sofi kommer att berätta om hur man skapar framgång tillsammans med sina medarbetare.


Porträtt34 Sofi_liten

Lars-Johan Åge

Författare och forskare, Handelshögskolan i Stockholm
Lars-Johan Åge är ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm och utbildad på Harvard Law School. I sin forskning har han samarbetat med globala storföretag, amerikanska FBI och våra främsta diplomater. Lars-Johan är författare till boken “Happy Happy” och listad i Dagens Industri som en av Sveriges populäraste föreläsare. Dessutom blev han nominerad till “Årets talare 2016” och “Det stora talarpriset 2017”. Hans vetenskapliga modell är accepterad och publicerad i den internationella tidskriften Journal of Business and Industrial Marketing.

Lars-Johan kommer att tala om den största framgångsfaktorn i mänsklighetens historia – att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt.

     

lars-johan-age-print-4

Petra Edoff

Senior forskare och gruppchef, RISE SICS Västerås
Petra är filosofie doktor inom Innovation och design på RISE och brinner för att skapa arbetsplatser där medarbetare är både glada och produktiva. Hon faciliterar samarbete mellan industri, akademi och offentliga aktörer för att bidra till digitalisering och hållbar samhällsutveckling. Hon driver till vardags innovationsprojekt inom olika branscher såsom robotteknik, telekom, fjärrvärme men alltid med människan i centrum.

Petra kommer att tala om hur hur psykologi och innovationsklimat tillsammans kan bidra till en produktiv arbetsplats, och ge exempel på konkreta verktyg från positiv psykologi som kan användas för att stärka medarbetare.

petrae (2)

Patrik Färdow

Operativ Chef, Orkla
Patrik Färdow är COO på Orkla, som är nordens ledande leverantör av varumärken till dagligvaruhandeln, med varumärken som Felix, Grandiosa och Risifrutti.

Med ansvar för alla matfabriker inom Orkla sätter Patrik Färdow säkerheten för sina arbetskamrater först. Patrik kommer berätta om hur Orkla jobbar från grunden för att skapa värde, samt betydelsen av att ha motiverade medarbetare.

PatrikFärdowny

Hans Korduner

Coach, föreläsare och författare, Coaching & Teambuilding
Hans Korduner är en helande ledare, en världspionjär i coaching och är, enligt flera av hans kursdeltagare, en av världens skickligaste coacher. Hans har coachat i mer än 7000 timmar och har lett många hundra coachutbildningar och coachat flera tusen chefer och medarbetare.

Hans är civilingenjör i biokemi från KTH, marknadsekonom från IHM, ontolog/beteendevetare, coach och Graduate from The Executive Excellence Program i USA. Hans var nominerad till årets ledarutvecklare 2012.

På frågan om vad som är hans mission säger han: “Människor föds med större potential än Leonardo da Vinci utvecklade. Han var vetenskapsman, konstnär och uppfinnare på samma gång. Det jag vill och står för är att ge människor möjligheten och verktygen att utvecklas ännu mer än Leonardo.”

HasseOK

Mats Ekdahl

Förändringsledare och föreläsare, C2 Management
Mats Ekdal är expert på att utveckla verksamheters förmåga att arbeta med ständiga förbättringar. Detta förenar han med ett engagemang för människan och mänsklig tillväxt, där han genom ett coachande förhållningssätt får både individer att växa och grupper att sammansvetsas.

Mats är f.d. kvalitets- och miljödirektör på PostNord. Idag hittar man honom på C2 Management där han jobbar med att stötta människor och organisationer att nå sina mål.

matsekdal

Jaël Waern

HR-Direktör, Santander Bank
Företagskulturen är avgörande för resultatet på sista raden. Den påverkar hur vi mår, presterar, rekryterar, leder, motiverar och engagerar. Den är ständigt närvarande, men ändå svår att få grepp om och att förändra.

Hur gör man då om man vill utveckla och förändra kulturen att bli ännu bättre? I en tid när vi fokuserar alltmer på hållbarhet så spelar arbetsplatskulturen en allt viktigare roll i att göra en organisation attraktiv för anställda och för kandidater.

Jaël Waern är fd mediechef som bytte karriär och genom HR driver utveckling och förändring för organisation, ledare och medarbetare. Idag är hon HR-chef på Santander Consumer Bank Nordics med fokus på arbetsplatskultur, ledarskap och kommunikation i förändringsprocesser.

Under Jaëls presentationen kommer vi att få lära oss mer om hur kulturen i en organisation skapas, och hur vi kan påverka och förändra den. Jaël kommer dela med sig av konkreta verktyg och tips på hur vi kommer igång och håller i förändringsarbetet.

Jael ny

Ragnar Norbäck

Styrelseordförande och f.d. VD
Ragnar Norbäck har varit VD i över 30 år, för sju olika företag i vitt skilda branscher, senast för Nordens största företag inom upphandlad kollektivtrafik, Nobina som under hans tid börsnoterades.

Ragnar Norbäck ledde Nobina från konkursens brant till att bli en innovativ samhällsaktör som levererade lönsamhet. Erfarenheterna har givit en tydlig bild av vad ett fungerande ledarskap är och nu delar han med sig av sina insikter. Insikter som vuxit fram från framgångar, misstag och personer som han träffat längs resan.

Ragnar Norbäck kommer till Riksforum för att besvara den kanske viktigaste frågan vi kan ställa oss i arbetslivet: Hur kan jag som medarbetare bedöma gott ledarskap?

 

 

RagnarNorbäck

Ulf Nilsson

Produktionschef, Swechick Avigaen
Ulf har varit med och drivit kulturutvecklingen på Swechick sedan 90-talet. Nu berättar han om den resan, de problem och hinder som funnits, det motstånd han mött, och de åtgärder som vidtagits för att driva utvecklingen framåt och skapa en kultur som ses som ett föredöme inom den globala organisationen.

UlfNilssonSwechick