Om Riksforum

Röster från Riksforum:

“Riksforum gör så att människor växer”

“Bra mix från övergripande till mer praktiska budskap”

“Det är alltid inspirerande, och det är alltid mycket att “stjäla””

“Bra mix av föreläsare med en röd tråd rakt igenom”

“Möjligheten att träffa så många andra förändrings- och förbättringskonstnärer”

 

Framgångsrika verksamheter har alltid uppmärksammats och studerats. Det finns starkt präglat i den västerländska industrialismen med arv från lärlings- och skrå-systematiken. Den som är duktig får komma in i skrået och de som är vill lära sig mer blir lärlingar.  Att komma in i skrået visar sig idag i form av utmärkelse, goda ekonomiska resultat och förmågan att leverera över tid. Sedan förblir vi alla lärlingar, den som tror sig vara en mästare idag blir snart omsprungen.

Det är därför viktigt att dela med sig och ta till sig andras goda erfarenheter och lärdomar, speciellt från de som lyckats väl. Därför har vi drivit forumet Riksforum för ständiga förbättringar i snart 20 år. Vår ambition är att skapa en mötesplats där vi hjälper verksamheter i Sverige att ta del av goda exempel, metoder, verktyg och teori för att ständigt driva sin verksamhet åt rätt håll.

Här delar vi med oss av tidigare huvudtalares tankar idéer i form av intervjuer vi gjort med dem i samband med Riksforum.

 

 


 

Riksforum 2019

Förra årets huvudtalare, Adrian Gostick, är hyllad som en av “Top 10 Leadership & Organizational Culture Gurus of 2019”. Han har grundat konsultbyrån The Culture Works, och hjälpt företag som American Express och Rolls Royce med medarbetarengagemang och ledarskapsfrågor. Han har dessutom skrivit bästsäljarna The Carrot Principle, All In och The Best Team Wins, som tillsammans sålts i över 1.5 miljoner exemplar världen över.

Adrian besökte Riksforum för att dela med sig av sin forskning och erfarenhet av vad som krävs för att skapa en framgångsrik företagskultur. Han berättade även om hur de bästa cheferna gör för att engagera sina medarbetare, behålla talang och få hela verksamheten att prestera på topp.

 

 

Riksforum 2018

2018 års huvudtalare var Amy Edmondson, ett av toppnamnen på 2017 års prestigefyllda lista”Top 50 Thinkers” och en världspionjär inom ledarskap och grupputveckling. Dessutom är hon professor på ett av världens främsta universitet, Harvard University. Amy har titeln Professor of Leadership and Management och arbetar framförallt med att studera hur människors sätt att interagera påverkar organisationers resultat. Amy har fått en lång rad erkännanden de senaste åren då hon bland annat varit med på Thinkers50 globala ranking fyra gånger i rad och förra året fick ”The Talent Award”. Amy lärde oss bland annat att:

 • Göra lärande till en del av lagandan
 • Utveckla en psykologiskt trygg arbetsplats där alla kan leva ut sin fulla potential
 • Omvandla en organisation av främlingar till ett järngäng, på rekordtid


 

Riksforum 2017

Huvudtalaren 2017 var en av de mest omtalade kvinnliga ledarförebilderna under de senaste åren, Margaret Heffernan. Hon har publicerat 5 böcker där en har blivit nominerad till årets bok av financial Times. Margaret är inte bara en uppskattad föreläsare hon är också företagsledare. Hon har lett ett antal bolag inom media och mjukvara, och har dessutom varit med och producerat prisbelönta program för brittiska BBC.
Några av de områden som Margaret berörde var:
 • Våga var oense och skapa konflikt
 • Det är inte de som anser sig vara bäst som gör det bästa jobbet
 • Skapa samarbete utöver det vanliga

En sammanfattning av 2017 års konferens hittar du här.


 

Riksforum 2016

Huvudtalare var John Foley, en före detta stridspilot från amerikanska marinenens elitgrupp – Blue Angels. John delade med sig av sina metoder och gav tips för att bygga högpresterande team. Det blev en bra blandning av strukturella processer för förbättringsarbete som har slipats på sedan 1946 och insiktsfulla modeller för hur man skapar trygghet inom organisatoriska grupper. John har sedan sin tid som pilot för Blue Angels hjälpt flera välkända företag att förbättra sin verksamhet och han är även en Sloan fellow vid Standford School of business. John pratade bland annat om hur de jobbar inom Blue Angels när det gäller att vara ett lag som ska vara det bästa av de bästa. Det är en kombination av vilja att utföra arbetet med perfektion och att arbeta med omtanke om varandra,


 

Riksforum 2015

Huvudtalare var Patrick Cowden som haft ledande positioner inom Dell, Hitachi och Cap Gemini. Han har stående uppdrag som lärare på universitet och högskolor världen över, bl.a. Tyskland, Schweiz och Japan. Patricks mål är att skapa ökad förståelse för hur människorna själva, inte metoderna, bidrar till att skapa engagemang och positiv resultatutveckling. Patrick har skrivit två böcker som blivit nationella bästsäljare i Tyskland. Under konferensen delade Patrick med sig av en unik metod – konkret och enkel – som du kan användas för utveckla kulturen och dramatiskt förbättra samarbetet i organisationen. Alltför många verksamheter lämnar den allra viktigaste processen i organisationen åt slumpen, den om hur vi binds samman och engageras i jakten på resultat.
Några av de områden som Patrick berörde var:
 • Hur du förbättrar din förmåga att frigöra dina medarbetares och kollegors fulla potential
 • Hur kvaliteten på relationer påverkar samarbetet mellan människor och en konkret metod för att utveckla dem
 • Nya perspektiv på hur du utvecklar ett framgångsrikt förbättringsledarskap


 

Riksforum 2014

2014 års huvudtalare var en av USAs främsta ledarskapsutvecklare och världsledande ledande experter inom organisationskultur, David Logan.

 • Vilken framtid står ni inför?
 • Är det dit ni vill?
 • Är ni överens?

David beskrev hur man kan fastställa ett nuläge för organisationskulturen och hur man därifrån skapar förutsättningar för optimala prestationer av medarbetare och team – detta med hjälp av tre lagar. Dessa principer för förändringsledning har förespråkats av bland annat nobelpristagare Desmond Tutu och Reid Hoffman, grundare av LinkedIn. David Logan är författare till de bästsäljande böckerna ”The three laws of performance” och ”Tribal Leadership”. David har coachat
några av världens mest framgångsrika företag som exempel Intel och American Express till framgång och utvecklat ett av världens främsta ledarskapsprogram.


 

Riksforum 2013

Huvudtalare var Karen Martin, som med boken ”The Outstanding Organization” är vinnare av det prestigefyllda Shingo-priset, som delas ut till litteratur inom lean och operationell excellens. Karen är en ledande auktoritet inom företagsledning och lean och en inspirerande talare som imponerar på hennes publik genom att förmedla konkreta och praktiska metoder att ta med sig hem till sin egen verksamhet. Med 20 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer inom olika branscher att bygga effektiva verksamheter har hon på ett enkelt och träffande sätt lyckats beskriva vad som ofta hindrar förbättringsinitiativ från att nå deras fulla potential.

Karen beskrev hur en självförvållad instabilitet kraftigt begränsar organisationens fulla potential att skapa värde för sina kunder. Hon delade med sig av en enkel och beprövad modell som sätter fokus på fyra nyckelbeteenden – tydlighet, fokus, disciplin och engagemang – som bygger grunden till
ett framgångsrikt förbättringsarbete och skapar förutsättningar för att prestera maximalt, varje dag.


 

Riksforum 2012

Joseph Grenny var 2012 rankad som en av världens främsta föredragshållare, och en världskändis inom ledarskap och beteendeförändring. Vid World Business Forum 2010 rankades Joseph som världens fjärde bästa talare, för bl.a. Jim Collins och Al Gore. Joseph är författare till fyra New York Times-bästsäljare varav en – “Influencer – The Power to Change Anything” – erhållit utmärkelsen årets managementbok.

Joseph delade med sig om banbrytande metoder för beteendeförändring, och hur dessa metoder kan användas för att skapa bestående förändring i din egen verksamhet. Dessa metoder har bland annat använts för att minska HIV-spridning med 79% i Thailand och har lyft 100 miljoner människor ur fattigdom i Indien.


 

Riksforum 2011

John Seddon, som huvudtalade detta året, har bland annat skrivit böckerna “Freedom from Command and Control: a better way to make the work work” och “Systems thinking: From Heresy to Practice: Public and Provate Sector Studies”. John är provokativ både som författare och föreläsare. Han talade att alla organisationer pratar om att de sätter kunden i centrum, men väldigt få lever upp till det. John har hjälpt en lång rad verksamheter att ändra sina grundläggande synsätt, och markant förbättra både kundnöjdhet och resursutnyttjande. John delade med sig många av de lärdommar har har fått om vad verksamheter gör fel när de försöker tillämpa lean.


 

Riksforum 2010

Pascal Denis, en av världens främsta praktiker inom Lean huvudtalade 2010. Pascal har erfarenhet av att införa och utbilda om Lean-ledarskap i en lång rad företag och organisationer. Han har varit chef för Toyota i Canada och har skrivit en lång rad böcker inom Lean, däribland tre som fått det prestigefyllda Shingo-priset. Pascals främsta styrka är förmågan att göra Lean till något enkelt och praktiskt, utan att förlora fokus på det viktiga. Hans metoder hjälper dig att göra era övergripande mål förståeliga och genomförbara – för alla medarbetare. Pascal delade med sig av sina metoder från boken “Getting the right things done” – metoder för att engagera och få alla delaktiga i att leva ut strategin och arbete med ständiga förbättringar.


 

Riksforum 2009

Huvudtalare var Rolf Smith, internationell expert inom kreativitet, innovation och förändringsledning. Han leder processkonsultgruppen The Virtual Thinking Expedition Company
och utbildningsföretaget School of Innovators. I ett intensivt och engagerande seminarium delade Rolf med sig om “The Seven Levels of Change” – ett verktyg som både ökar din personliga kreativitet och kraften i din organisations förbättringsarbete.

Modellen ger dig som vill skapa ständiga förbättringar ett verktyg för att tydliggöra förbättringsarbetets roll gentemot de strategiska initiativ som tas i din organisation. Den ger dig också verktyg för att öka din personliga kreativitet och förmåga att tänka nytt och innovativt!