Program dag 2 – 2019

08:30-09:00 Morgonkaffe
09:00-10:15 Happy-Happy - Fem steg för att komma överens med vem som helst

Lars-Johan Åge är en av världens främsta forskare inom förhandlingsområdet och han har inte bara hittat framgångsfaktorerna för att komma överens med vem som helst, han kan också förmedla dem på ett sätt som gör skillnad i människors liv.

Han har arbetat med FBIs gisslanförhandlare och svenska polisens insatsstyrka. Han har också analyserat mönster hos världens bästa förhandlare inom gisslansituationer, affärer och diplomati. Nu gör han framgångsfaktorerna tillgängliga för en bred publik.

Lars-Johan kommer att dela med sig av:

  • Hur du kan komma överens med även de mest motsträviga kollegorna
  • Hur du på ett effektivt sätt kan få gehör för tankar och åsikter

Där det gamla win-win maximerar vinningen vid ett enstaka tillfälle, siktar happy-happy istället på framtiden och en fortsatt god relation.

Lars-Johan Åge, Författare, Föreläsare, Handelshögskolan

ågelogo
10:15-10:45 Förmiddagskaffe
10:45-12:00 Den magiska formeln för en god företagskultur

I en tid när vi fokuserar alltmer på hållbarhet så spelar arbetsplatskulturen en allt viktigare roll i att göra en organisation attraktiv för anställda och för kandidater. Den påverkar hur vi mår, presterar, rekryterar, leder, motiverar och engagerar. Den är ständigt närvarande, men ändå svår att få grepp om och att förändra.

Under Jaëls presentationen kommer vi att få lära oss mer om hur kulturen i en organisation skapas, och hur vi kan påverka och förändra den. Jaël kommer dela med sig av konkreta verktyg och tips på hur vi kommer igång och håller i förändringsarbetet.

Jaël Waern, HR-direktör, Santander Consumer Bank

jael + santander logga ny
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:45 Vad är det egentligen som styr handling?

Hans Korduner och Mats Ekdahl presenterar ett nytt sätt att se på hur vi kan utveckla individers och organisationers handlingsförmåga.

  • Vart tar vi vägen i ett sammanhang där resultat är viktigare än människan?
  • Vad är immateriella förluster och finns det värde i immateriella vinster?

Hans Korduner, Helande ledare, Coach, Föreläsare och författare, Coaching & Teambuilding
Mats Ekdahl, Förändringsledare, Coach, Föreläsare,
C2 Managmenet

matshassegladsvartvitlogo
13:45-14:15 Ett kulturbygge från grunden

Ulf har varit med och drivit kulturutvecklingen på Swechick sedan 90-talet. Nu berättar han om den resan, de problem och hinder som funnits, det motstånd han mött, och de åtgärder som vidtagits för att driva utvecklingen framåt och skapa en kultur som ses som ett föredöme inom den globala organisationen.

Ulf Nilsson, Produktionschef, Aviagen Swechick

UlfNilssonSwechick2
14:15-14:45 Eftermiddagsfika
14:45-16:00 Sjukt stressad

Ringer du samtal när du springer till bussen? Läser du sms när du promenerar? Eller har du på sista tiden blivit väldigt otålig och arg i köer och i trafiken? Då är det dags att stanna upp och förändra ditt stressiga liv.

Anna Bennich, nominerad till stora psykologpriset och till årets talare 2017, har en stark grund i forskningen och är expert på att göra den begriplig för alla som lyssnar. Anna avslutar konferensen med att dela med sig av tips och råd så att man på egen hand kan börja göra små förändringar för att hantera stress både i vardagen och på arbetsplatsen.

Anna Bennich, Psykolog, Skribent, Föreläsare & Författare

Anna_B_beskuren
16:00 Konferensen avslutas