Engagerade medarbetare en förutsättning för en framgångsrik organisation

Hur skapar man en hälsosam företagskultur präglad av högt engagemang? Hur kan individens målsättningar kombineras med teamets och bolagets? Och hur bygger man en ärlig feedback-kultur?

Sofi Franzéns bolag Eventyr har arbetat långsiktigt för att skapa starka kundrelationer och hög kundnöjdhet, samtidigt som både omsättning och resultat har ökat. För att klara det satsar man väldigt mycket på medarbetarengagemang och att skapa en positiv företagskultur – ett arbete som som gjort Sofi förtjänt av Utmärkelsen Årets VD 2018.

Sofi kommer avsluta onsdagen på temat motivation och engagemang.

För att nå framgång måste man också ha motiverade och engagerade medarbetare. Det gäller inte minst i eventbranschen, där verksamheten i mångt och mycket handlar om att skapa en trivsam och inspirerande miljö för kunden. Då är det förstås extra viktigt att de egna medarbetarna trivs och mår bra.