Action eats everything for breakfast

Hur tänker Johan Eriksson från Google, som är en av årets talare på Riksforum, kring hur man utvecklar högpresterande grupper och framgångsrikt förbättringsarbete?


1, Hur påverkas förbättringsarbetet i en grupp präglad av psykologisk trygghet?

Ytterst gör psykologisk trygghet det möjligt att snabbt att agera på förändringar och ny information samt att arbeta datadrivet. Har en grupp inte psykologisk trygghet blir just det mycket svårt, om inte omöjligt. Vem som helst måste kunna säga till chefen att ”nej, du har fel, här är fakta.” Hundra procent transparent kommunikation ger snabbhet i agerande och konstruktiva, kreativa diskussioner och det är en nödvändighet i vår allt mer snabbföränderliga och komplexa värld.

2, Varför förekommer otrygghet i många grupper och vad är viktigast för att motverka den?

Det här är en komplex fråga och jag vill inte överförenkla men ska jag lyfta fram en anledning är det bristen på kunskap och känslan av att inte kunna tillräckligt genererar otrygghet.

I många organisationer underskattar man vikten kontinuerligt, livslångt lärande. I dessa organisationer fokuserar man för mycket på utförande och kortsiktiga resultat och därför saknas de nödvändiga feedbacklooparna som är förutsättningar för ett målmedvetet lärande. Men, eftersom världen oförtrutet fortsätter att utvecklas hamnar de som nedprioriterar mänsklig utveckling snabbt efter.

Den enda långsiktigt hållbara är att avsätta tid till lärande, minst fem timmar per vecka. Ledare behöver visa vägen genom att erkänna sin egen ofullkomlighet och sitt behov av kontinuerligt lärande. Chefer som reagerar på sin egen okunskap genom att bli defensiva och intoleranta mot kritik skapar otrygghet och något värre än kombinationen av okunskap och otrygghet är svårt att hitta.

3, När det gäller förbättringsarbete och ledarskap, vilken fråga får du oftast just nu och vad svarar du på den?

Jag får ofta frågan om hur man bygger en innovationskultur, så som Google och andra stora och högaktade företag gjort. När jag får den frågan börjar jag med att förkasta en gammal förlegad floskel, den om att culture eats strategy for breakfast. Den stämmer inte. Vad som däremot är sant är att action eats everything for breakfast.

Vad jag menar är att de som vill skapa en innovationskultur behöver börja arbeta systematiskt och disciplinerat med att innovera. Gör de det kommer de att vakna upp en dag och inse att de befinner sig i en innovationskultur. Vägen till framgång går via uthålliga ansträngning och tillräckliga investeringar – tio procent av en verksamhets rörelseintäkt behöver gå till innovationsarbete. Det finns inga enkla och snabba genvägar förbi konsekvent och systematiskt agerande när det gäller kulturbygge.