Program dag 1

08:00 - 09:00 Registrering och kaffe
09:00 – 09:30 Konferensen inleds av Joakim Ahlström och Michaela Bartoletti (C2 Management)
09:30 – 10:15 Lag där alla växer – Amy C. Edmondson

Harvard har skräddarsytt en professorsroll åt Amy Edmondson, en roll där hennes unika förmåga att hitta nycklarna till framgångsrik mänsklig samverkan kommer till sin fulla rätt. Innan Amy kom till Harvard arbetade hon med transformativ förändring i stora, multinationella företag. Hon har varit med på Thinkers50 globala ranking (ledarskapstänkarnas Oscars) fyra gånger i rad och är vida uppskattad för sina fängslande berättelser och handfasta råd. Hennes föreläsningar innehåller banbrytande insikter och praktiska redskap som frigör organisationer från hämmande hierarkier, förlegade föreställningar och silotänk, för gott. Under sina två föreläsningspass lär Amy dig bl.a. hur du:

  •  Gör lärande till en del av lagandan
  • Utvecklar en psykologiskt trygg arbetsplats där alla kan leva ut sin fulla potential
  • Omvandlar en organisation av främlingar till ett järngäng, på rekordtid

Ta till vara på denna unika möjlighet att fördjupa din kunskap om vad som driver människors utveckling och prestationer, hur du odlar talanger som blommar ut till strålande stjärnor och, framförallt, hur du skapar mellanmänskliga band som gör helheten oändligt mycket större än summan av individernas bidrag.  

Amy C. Edmondson, Professor of Leadership and Management, Harvard Business School

Amy_Teaching_2018
10:15-10:45 Förmiddagskaffe
10:45-11:30 Amy Edmondson (forts.)
11:30-12:00 Konkretisering av lärdomar och förbättringar att ta med hem med Joakim Ahlström och Michaela Bartoletti (C2 Management)
12:00-12:15 Bensträckare
12:15-13:00 Att skapa utrymme för expansion genom att leda med mod

Hennes ledarskap och förmåga att nydana har bland annat uppmärksammats genom utmärkelserna Årets förändringsarbete och Årets läkemedelsprofil. Under vår livsresa formar vi strategier som inte alltid tjänar oss i det långa loppet. Genom att dela personliga exempel på strategier som både hjälpt och stjälpt vill Kirsti Gjellan uppmana andra ledare att reflektera över hur deras inre påverkar hur de förhåller sig till de allt snabbare förändringarna i världen de lever i:

  • Stimulerar den ökade komplexiteten dig att expandera eller får den dig att retardera?
  • Vad händer med mångfalden och din förmåga att hantera risk när du ställs inför allt fler dilemman, klarar du av att omfamna både och eller trivs du bättre med antingen eller?
  • Hur skapar du en trygg miljö i din organisation där individerna kan känna tillhörighet samtidigt som de tänjer på komfortzonens gränser för att utforska nytt och bättre, både i det inre och yttre?

Vi säger tack och hej till ett ledarskap av snabba och entydiga svar, rigida strukturer och delegering av avgränsade uppgifter och välkomnar det nya ledarskapet!

Kirsti Gjellan, Senior Vice President Biologics Development and Supply, Sobi

Kirsti_Gjellan_MED LOGO
13:00-14:00 Lunch
14:00-14:30 Innovationsklimat – att tänka nytt på riktigt

Anders Wikström är doktorn i innovation och design som ägnat de 20 senaste åren till att kartlägga hur optimala förutsättningarna för innovation skapas. Vägen dit går inte via det traditionella ledarskapet med hierarkier, interna strukturer och processer. Här får du istället lära dig vad som kännetecknar en innovativ organisation och hur du genom att släppa kontrollen maximerar möjligheterna för varje medarbetare att vara innovativ och tänka nytt på riktigt.

Anders Wikström, Forskare, RISE

Anders Wikström MED LOGO
14:30-15:00 Eftermiddagskaffe
15:00-15:30 Omfamna motsättningar, frigör organisationens genialitet

Medhanie Gaim är Universitetslektor och expert på hur kreativa organisationer stimulerar artisteri, affärer, prestationer, estetik, passion och disciplin – samtidigt. När anspänning uppstår i en verksamhet blir lösningen ofta en urvattnad kompromiss. Så behöver det inte vara. Genom att tillämpa ett angreppssätt som främjar konstruktiv dialog kan vi ta oss bortom motsatser och komma åt organisationen dolda genialitet. Med målande historier och praktiska exempel lär Medhanie dig att omfamna motsättningar för att frigöra organisationens kreativa potential.

Medhanie Gaim, Universitetslektor, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Medhanie Gaim_färg MED LOGO
15:30-16:15 När VD är en gruppmedlem som kan bidra med ledarskap

Till skillnad från chefskap är ledarskap ingen roll som kan tilldelas eller en uppgift som kan delegeras. Ledarskap är konsekvensen av ett medvetet beslut som kommer inifrån och resulterar i ett personligt ansvarstagande som sträcker sig lång bortom dig själv. Under denna session får du lära känna Greg Seymour, VDn som ser sig själv som en medlem i gruppen som kan bidra med ledarskap vid behov. Tillsammans med sina knappt 200 kollegor på LKI i finlandssvenska Österbotten utvecklar Greg ledaskapet under parollen ”Mänskligt ledarskap” – ett självmedvetet men osjälviskt ledarskap där individens och gruppens inneboende vilja och syfte driver utvecklingen.

Greg Seymour, VD, LKI

Greg Seymour MED LOGO
16:15-16:45 Inspirationsavslutning med Joakim Ahlström och Michaela Bartoletti (C2 Management)
16:45 Dagen avslutas