Program dag 2

08:30-09:00 Registrering och morgonkaffe
09:00-09:15 Dagen inleds av Joakim Ahlström och Micheala Bartoletti (C2 Management)
09:15-10:10 Det personliga ledarskapets roll i gruppens framgång

Lärande, innovation och tillväxt är idag synonymt med Google. Men hur utvecklas en kultur så stark att den till och med blir en självklarhet för utomstående? I denna inspirationsföreläsning går Johan Eriksson, medlem i ledningsgruppen för Google Sverige, från makrotrender och principer till att bli extremt konkret med mängder av exempel och redskap som är både handfasta och verkningsfulla. Du kommer att bli lämnad med en känsla av att vilja köra igång direkt, och med verktygen som gör det möjligt. Människan och vad hon är kapabel till går som en röd tråd genom alla Johans föredrag och i detta får du höra hans tankar om:

  • Lärande för organisationer och individer – Hur du och din organisations utvecklingskurva kan bli snabbare än vad din omgivning förändras
  • Samarbete – Hur du bygger en organisation som dramatiskt ökar sin produktivitet genom samarbete
  • Vanor för att leda förändring – De viktigaste vanorna en grupp bör anamma för att leda förändring

Johan Eriksson, Head of Specialists på Google

johan_eriksson_stort
10:10 Förmiddagskaffe
10:30-10:55 När alla känner ägandeskap och ansvar för helheten

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det är också en organisation som lever som de lär. Allt, både inom och utanför organisationen, handlar om att utveckla självledarskap genom ett innovativt ledarskap där lyhördheten för egna och andras inneboende drivkrafter är central. För Raoul Wallenberg Academy är resultatet en organisation där alla känner ägandeskap och ansvar för helheten, utan onödiga hierarkier.

Sarah Scheller, Generalsekreterare, Raoul Wallenberg Academy

Pressbild Sarah Scheller. Foto Julia Jane Persson (1) LITEN_MED_LOGO
10:55-11:25 Det nya ledarskapets möjligheter, och stora utmaningar

En av de saker Emma Ruuth visste med säkerhet om sin egen framtid var att hon aldrig skulle jobba med IT. Nu driver hon digitaliseringsresan inom Ericsson, och IT är fortfarande inte hennes grej. Men det är ledarskap. Emma delar med sig av det nya ledarskapets möjligheter och utmaningar och berättar om hur hennes mod att vara sårbar bidragit till snabbare lärande, större innovationskraft och mänsklig tillväxt, inte minst hennes egen.

Emma Ruuth, Head of IT Productivity and Collaboration på Ericsson

Emma_logo
11:25-12:00 Så ingjuter du modet att kliva utanför bekvämlighetszonen

Att medarbetare vågar ge sig utanför sin bekvämlighetszon för att agera när så krävs bidrar till både mänsklig tillväxt och resultatförbättringar. För att lyckas krävs en kombination av coachande ledarskap samt tydliga strukturer och arbetssätt där problem och utmaningar kontinuerligt synliggörs. I teorin låter detta enkelt, men hur bryter man igenom tillitsbarriären och går från ett toppstyrt ledarskap till det man inom Perstorp kallar ”a fully empowered organization”?

Mikael Ekblad, VP Performance Excellence & Change Management på Perstorp

Mikael Ekblad MED LOGO
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Ledarskapets roll på vägen mot bäst i klassen

Toyota har sedan årtionden varit förbättringsarbetets obestridda mästare. I detta föredrag av Pär Forsell, Senior Manager på Toyota Lean Academy, får du följa med på en djupdykning i ledarskapets avgörande roll på denna framgångresa. Under sin tankeväckande presentation lär Pär dig:

  • Konsten att välja vad du ska utmana: det du borde eller det du kan?
  • Varför förbättringar i små steg och radikala förändringar alltid går hand i hand
  • Hur du får alla förbättringskoncept att samverka mot ett gemensamt syfte

Pär Forsell, Senior Manager på Toyota Lean Academy 

Pär Forsell MED LOGO
14:00-14:30 Eftermiddagskaffe
14:30-15:00 Tillsammans för arbetsglädje, gemenskap och engagemang
Lyssna på när Fredrik Thapper, Frida Kolmodin och Mattias Åhlin berättar om sin förbättringsresa som de gjort tillsammans med alla medarbetare på ICA Sverige AB i Västerås. Lagret i Västerås med ca 1100 medarbetare har målmedvetet satsat på medarbetarengagemang som ledstjärna för sitt förbättringsarbete. Här får du följa med på deras uppmärksammande utvecklingsresa – en resa som går under parollen ”Vi tar högervarvet!”
Fredrik Thapper, Frida Kolmodin & Mattias Åhlin på ICA logistik 
Fredrik och Frida MED LOGO
15:00-15:15 Summering av dagen samt konkretisering av lärdomar och förbättringar att ta med hem med Joakim Ahlström och Michaela Bartoletti
15:15-16:00 Inspirationsavslutning - Sammanhållning som skapar lust att lära och förbättra

Rickard, alias Magister Nordström, är läraren, inspiratören och föreläsaren som höjer statusen på Sveriges viktigaste jobb. Magister Nordström tar er med på en pedagogisk resa av mod och inspiration. I denna vitamininjektion till föreläsning lär han dig bygga ett starkt team av en skolklass, arbetsgrupp eller idrottslag genom motivation och redskap för social träning, samt hur du ger individer lust att lära och viljan att driva sin egen utveckling framåt. Energi som räcker länge utlovas!

Rickard Nordström, Lärare, Inspiratör & Föreläsare

Rickard Nordström
16:00 Dagen avslutas